56392 - Η Μεταμόρφωση

Ν. Λυγερός

Η Μεταμόρφωση
της πραγματικότητας
δεν είναι απλώς
μια διόρθωση
αφού δεν υπήρχε
κάποιο λάθος
και γι’ αυτό
υπάρχει εξέλιξη
χωρίς προηγούμενη
καταστροφή
έτσι
απελευθερώνει.