56393 - Η Αποκάλυψη

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Η Αποκάλυψη υπάρχει
όταν η ανακάλυψη
δεν επαρκεί
γι’ αυτό έγινε
η επιλογή
της Σχολής του Ιωάννη
για να συμπληρωθεί
η δομή
των Επιστολών
και των Ευαγγελίων.