56394 - Οι επιστολές του Παύλου

Ν. Λυγερός

Οι επιστολές του Παύλου
δεν επαρκούσαν
και γι’ αυτό ήρθαν
τα Ευαγγέλια
κι αν αυτά
συμπληρώθηκαν
από την Αποκάλυψη
είναι για να υπάρξει
η εξέλιξη
της τελειότητας