56398 - Με τα κρουστά

Ν. Λυγερός

Με τα κρουστά
εξετάσαμε
τους ρυθμούς
που αποτελούν
τις βάσεις
της υποστήριξης
της μουσικής
που λειτουργεί
ως εμπλουτισμός
των θεμελίων.