56399 - Το φαινόμενο

Ν. Λυγερός

Το φαινόμενο
της πανδημίας
είναι ισόμορφο
με την πραγματικότητα
ενώ η ερμηνεία του
στην Ελλάδα
είναι μικρότερη
λόγω έλλειψης
αντίληψης
του πρώτου κύματος.