56401 - Με το όργανο

Ν. Λυγερός

Με το όργανο
του πατέρα σου
συνεχίζεις
μια παράδοση
αλλά αποδεικνύεις
ταυτόχρονα
ότι είσαι
η μνήμη του
που συνεχίζει
να εκπέμπει
τη χαρά του.