56403 - Όταν προστατεύεις

Ν. Λυγερός

Όταν προστατεύεις
τους Αθώους
να ξέρεις
ότι βοηθάς
την ίδια
την Ανθρωπότητα
γιατί δεν θέλει
κανένα πίσω
και κανένα κάτω
άρα αντιστάσου
με την Ανθρωπότητα.