56408 - Οι κινήσεις

Ν. Λυγερός

Οι κινήσεις
που θα κάνεις
στην σκηνή
της Ανθρωπότητας
πρέπει
να τις νιώσεις
πιο βαθιά
για να γίνουν
πράξεις
αντίστασης
στην βαρβαρότητα.