56411 - Τα νέα κατεχόμενα

Ν. Λυγερός

Τα νέα κατεχόμενα
στο Αρτσάχ
οφείλονται
περισσότερο
στη Ρωσία
και στην Τουρκία
που είχαν
προετοιμάσει
το κείμενο
της παύσης πυρός
από πριν.