56414 - Ο κορωνοϊός θερίζει

Ν. Λυγερός

Ο κορωνοϊός θερίζει
την Κωνσταντινούπολη
επειδή η Τουρκία
δημοσιεύει στατιστικά
που δεν έχουν σχέση
με την πραγματικότητα
έτσι οι τοπικές αρχές
αναγκάζονται
να πάρουν μέτρα
για να σώσουν
τους Αθώους.