56425 - Οι ξύλινοι γίγαντες

Ν. Λυγερός

Οι ξύλινοι γίγαντες
ζούσαν το φθινόπωρο
χωρίς ποτέ
να λυγίσουν
γιατί έδειχναν
το παράδειγμα
της αντίστασης
για όλο το Πάρκο
και για τους ανθρώπους
που έβλεπαν
τα κατάρτια της ξηράς.