56428 - Η κάθετη γέφυρα

Ν. Λυγερός

Είναι σπάνιο
να καταλάβει
κάποιος
ότι το δέντρο
ήταν κάθετη
γέφυρα
που δημιουργεί
την ένωση
του ουρανού
με τις ρίζες
της γης.