56433 - Ακόμα κι αν ο Ελληνισμός

Ν. Λυγερός

Ακόμα κι αν ο Ελληνισμός
πεθάνει μια μέρα
που θα είναι
στους τελευταίους
πολιτισμούς
τότε οι γυναίκες μας
θα είναι οι τελευταίες
αφού από την Αρχαιότητα
ακόμα ετοιμάζονται
για να έρθουν πάντα
στην ώρα τους!