56437 - Το χιούμορ

Ν. Λυγερός

Το χιούμορ
του Ελληνισμού
πάντα υπήρχε
ακόμα
και πολεμικά
έτσι είναι
εργαλείο
που πρέπει
να αξιοποιήσεις
σε φάση
πανδημίας.