56438 - Και σε διάλεξη

Ν. Λυγερός

Και σε διάλεξη
για τους Αρμένιους
και με τους Αρμένιους
θα πρέπει
να χρησιμοποιήσεις
χιούμορ
για να νιώσουν
την ενισχυμένη
βοήθεια
που παρέχουν
οι Δίκαιοι.