56440 - Είναι κομμάτι

Ν. Λυγερός

Είναι κομμάτι
της Ανθρωπότητας
η γλώσσα
κι όταν έχει
την ικανότητα
να βοηθήσει
πρέπει
να την αξιοποιείς
και όχι να ντρέπεσαι
για τον πλούτο της.