56451 - Σπονδή και δάκτυλο

Ν. Λυγερός

Σπονδή και δάκτυλο
είναι ο ρυθμός
της πρόκλησης
για να φανεί
το γυναικείο
και το αντρικό
στοιχείο
και όργανο
στην Ακρόπολη.