56465 - Τα τοπικά προβλήματα

Ν. Λυγερός

Τα τοπικά προβλήματα
δεν λύνονται
τοπικά
αυτό διδάσκει
η γεωστρατηγική
ακόμα
κι αν δεν μπορούν
να το καταλάβουν
μερικοί
πολιτικοί
πρέπει
να το μάθουν.