56466 - Το τακτικό πρόβλημα

Ν. Λυγερός

Το τακτικό πρόβλημα
παραμένει ένα κουτί
από το οποίο
πρέπει να βγεις
για να πλάσεις
τη στρατηγική
επίλυση
που θα δώσει
μία λύση
σε τακτικό επίπεδο.