56468 - Το τραίνο

Ν. Λυγερός

Το τραίνο
με τις γραμμές του
μπορεί να είναι
πιο ισχυρό
από τα φυσικά
σύνορα
γι΄ αυτό πρόσεχε
τις συνθήκες
για τις λεπτομέρειες
γιατί αλλάζουν
βαθιά τα δεδομένα.