56469 - Οι συμμαχίες

Ν. Λυγερός

Οι συμμαχίες
είναι σπάνια
τοπικές
γιατί υπάρχουν
τριβές
που προκαλούν
εχθρότητες
έτσι θα βρεις κοντά
τους εχθρούς
και μακριά
τους συμμάχους.