56470 - Τα σύνορά μας

Ν. Λυγερός

Τα σύνορά μας
είναι εθνικά
και δεν είναι
οι κοινοτικές
συζητήσεις
που μπορούν
να επιλύσουν
ένα πρόβλημα
εθνικό
με διεθνή
εμβέλεια.