56471 - Είναι σύνολο κρατών

Ν. Λυγερός

Είναι σύνολο κρατών
η Ευρωπαϊκή Ένωση
και γι’ αυτό
μην τη βλέπεις
με σύνορα
όπως λένε
μερικοί πολιτικοί
είναι απλώς μια εικόνα
που λειτουργεί
μεταφορικά
και όχι νομικά!