56475 - Δεν είναι ανάγκη

Ν. Λυγερός

Δεν είναι ανάγκη
κάθε φορά
να έχουμε
τους δικούς μας
στο νοσοκομείο
για να αντιληφθούμε
ότι πρέπει
να συμμετέχουμε
ενεργά
στον ίδιο αγώνα
κατά της πανδημίας.