56479 - Ο εργασιακός χώρος

Ν. Λυγερός

Ο εργασιακός χώρος
πρέπει να είναι
ανθρώπινος
για να παράγεις
γνήσιο έργο
αλλιώς παραμένεις
στο κλειστό πλαίσιο
της δουλείας
και καταντάς
να θέλεις μόνο
την απελευθέρωση
από τον καταναγκασμό.