56493 - Η λεηλασία

Ν. Λυγερός

Η λεηλασία
είναι βάρβαρη
τεχνικά
γιατί θέλει
να ισοπεδώσει
τους πολιτισμούς
δίχως καν
να αξιοποιήσει
τις υποδομές
που έχει
δημιουργήσει.