56500 - Όταν έχουμε γενική ύφεση

Ν. Λυγερός

Όταν έχουμε γενική ύφεση
είναι λάθος να μιλούμε
για τοπική
αφού δεν αλλάζει
το μερίδιο της αγοράς
έτσι μη θεωρείς ότι χάνεις
γιατί όλοι είναι
στο ίδιο πλαίσιο
επειδή αλλάζει
το σύστημα αναφοράς
και προκαλεί
αλλαγή φάσης.