56515 - Μπορείς να είσαι

Ν. Λυγερός

Μπορείς να είσαι
πατριώτης
αλλά δεν είναι
ανάγκη
να είσαι ακραίος
γιατί αλλιώς
εύκολα
γίνεσαι
οπαδός
μιας βάρβαρης
δικτατορίας.