56516 - Αν η Κίνα

Ν. Λυγερός

Αν η Κίνα
είχε αντισταθεί
αποτελεσματικά
στους Μογγόλους
ποτέ οι Τούρκοι
δεν θα είχαν
έρθει στην περιοχή
της Μεσογείου
για να προσπαθήσουν
να καταπατήσουν
τους λαούς της.