56520 - Στον εγκλεισμό

Ν. Λυγερός

Στον εγκλεισμό
πρέπει να μπορείς
να επιλέγεις
τον δικό σου χώρο
απομόνωσης
για να σκεφτείς
χωρίς τριβές
και καταπάτηση
για να μπορέσεις
να ισορροπήσεις
με τρόπο
ανθεκτικό.