56524 - Το Έθνος

Ν. Λυγερός

Το Έθνος
λειτουργεί
με την ιστορία
ενώ το κράτος
έχει σχέση
με τη γεωγραφία
γι’ αυτό
μόνο το πρώτο
είναι σημαντικό
για την Ανθρωπότητα
και τα Δικαιώματά της.