56525 - Αν είσαι της Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Αν είσαι της Ανθρωπότητας
πρέπει να είσαι ικανός
να είσαι αντικειμενικός
με την πατρίδα σου
και να είσαι
υποκειμενικός
με τις πατρίδες
των άλλων
επειδή έχεις
μέσα σου
ετυμολογική
εμπάθεια.