56526 - Για να μην είσαι

Ν. Λυγερός

Για να μην είσαι
ανώμαλα
και φυσιολογικά
κακός
πρέπει να είσαι
έτοιμος να μάθεις
μέσω Διδασκαλίας
για να κάνεις υπέρβαση
και να διαδόσεις
την καλοσύνη
μέσω Αγάπης
Ανθρωπότητας.