56527 - Η Κίνα θεωρεί

Ν. Λυγερός

Η Κίνα θεωρεί
ότι το Βιετνάμ
πρέπει
να είναι δικό της
σαν να έχει
δικαίωμα
να το καταπατήσει
χωρίς
να υποστεί
κανένα κόστος
λόγω κριτικής.