56532 - Το κίτρινο δέντρο

Ν. Λυγερός

Το κίτρινο δέντρο
ήταν το δέντρο
της ελευθερίας
του μνημείων
των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου
δηλαδή το μέλλον
της πέτρινης σπείρας
που καρφώθηκε
στην αρχή του Πάρκου
για να μην ξεχαστούν
οι Αθώοι.