56534 - Μετά τη γέφυρα

Ν. Λυγερός

Μετά τη γέφυρα
στο κέντρο
του νησιού
της Μεγάλης Ψυχής
το περίπτερο
είχε αποχαιρετίσει
το πιάνο
και θα το περίμενε
για την επόμενη
φάση.