56536 - Η εισβολή

Ν. Λυγερός

Η εισβολή
των Αράβων
στην Αφρική
προκάλεσε
τη σκλαβοσύνη
δέκα επτά
εκατομμυρίων
αφρικανών
αλλά ποιος
το θυμάται
μετά από αιώνες
εκτός από τους Δίκαιους;