56539 - Οι χώρες

Ν. Λυγερός

Οι χώρες
που μισούν
τις άλλες
και τις βλέπουν
μόνο ως χώρους
εκμετάλλευσης
είναι βάρβαρες
γιατί δεν σέβονται
τους ανθρώπους
και την Ανθρωπότητα.