56546 - Καινοτομία

Ν. Λυγερός

Καινοτομία
Ανθρωπότητας
θα είναι
το εμβόλιο
ενάντια
στην πανδημία
γιατί είναι
πράξη
ενάντια
στη βαρβαρότητα
χωρίς
εξαίρεση.