56548 - Ο ευνουχισμός

Ν. Λυγερός

Ο ευνουχισμός
είναι αρνητικός
ακόμα
και σε ψυχολογικό
επίπεδο
διότι δεν είναι
αναστρέψιμη
πράξη
δεν κόβεις
απλώς νύχια.