56553 - Η Σαχάρα

Ν. Λυγερός

Η Σαχάρα
λειτούργησε
σαν ασπίδα
για την εισβολή
την αραβική
και προστάτεψε
την Αφρική
έτσι βλέπεις
τη διαφορά
στον πληθυσμό της
ακόμα και τώρα.