56554 - Οι Άραβες

Ν. Λυγερός

Οι Άραβες
ως κατακτητές
της Βόρειας
Αφρικής
είναι εισβολείς
που ήρθαν
από την Ασία
και αξιοποίησαν
τη θρησκεία
για να επεκταθούν
έως την έρημο.