56555 - Τα αποικιακά λιμάνια

Ν. Λυγερός

Τα αποικιακά λιμάνια
λειτουργούσαν ήδη
από την εποχή
της Αρχαίας Ελλάδας
απλώς ποιος
τα ονομάζει
με αυτόν τον τρόπο
όταν εξετάζει
αντικειμενικά
την ιστορία.