56556 - Ο υαλοποιός

Ν. Λυγερός

Ο υαλοποιός
είναι
σαν τον αρτοποιό
αφού ξεκινά
από το ελάχιστο
με τους κόκκους
για να πλάσει
το έργο
που αποτελεί
σύνθεση.