56557 - Με το τραγούδι

Ν. Λυγερός

Με το τραγούδι
προκαλείς
τη χαρά
των μικρών
ανθρώπων
γιατί νιώθουν
ότι η καρδιά σου
είναι έτοιμη
να τα αγκαλιάσει
χωρίς να κάνει
καμία εξαίρεση.