56564 - ΙV – Αγώνας στρατηγικής ιστορίας και Αγάπη Ανθρωπότητας. Αγώνας VII. (Dessin)

Ν. Λυγερός