56572 - Νοητικό ταξίδι

Ν. Λυγερός

Νοητικό ταξίδι
στο μυαλό
του Δασκάλου
μπορείς να κάνεις
αν ακολουθείς
παρακολουθώντας
για να αποφύγεις
ακόμα
και deepfake
για να δεις
την ουσία
της ιστορίας.