56574 - Οι δομικές μελέτες

Ν. Λυγερός

Οι δομικές μελέτες
ανθρώπινων οργανισμών
μέσω τοποστρατηγικής
και χρονοστρατηγικής
σου επιτρέπουν
να δεις σιγά σιγά
μέσω Διδασκαλίας
και την ανάγκη
των Δικαιωμάτων
της Ανθρωπότητας.