56575 - Νέα υπόθεση

Ν. Λυγερός

Νέα υπόθεση:
η μικροδομή ζει.
Είναι πέρα
του πλαισίου
του goban
χρειάζεσαι
Go++
για να δεις
πώς επιτρέπεται
αυτή η ζωή.