56576 - Με zoom in

Ν. Λυγερός

Με zoom in
στη μικροδομή
μπορείς να δεις
τον εσωτερικό της
κόσμο
δηλαδή
τον μικρόκοσμο
και να φτιάξεις
νοητικό χάρτη
που είναι αόρατος
για τις μεγάλες
έτσι θα ανακαλύψεις
υπερδομές.